Skip to content

Hotline 24/7         

0828 607 801     

Đơn vị tổ chức tour gia đình rất tốt

Đơn vị tổ chức tour gia đình rất tốt
Khác các Tết trước, Tết 2020 gia đình tôi đã thực hiện một tour riêng cho cả nhà với VTT travel. Kết quả là chúng tôi đã có 1 chuyến du lịch Thái Lan trên cả tuyệt vời, cảm giác chỉ riêng gia đình thật thoải mái. Cảm ơn cô Hoa (HDV) và công ty rất nhiều.

Anh Nguyễn Ngọc Phấn (phan.nguyenngoc@gmail.com)

Item being reviewed name here
5
2020-08-20T15:56:50+07:00

Anh Nguyễn Ngọc Phấn (phan.nguyenngoc@gmail.com)

Khác các Tết trước, Tết 2020 gia đình tôi đã thực hiện một tour riêng cho cả nhà với VTT travel. Kết quả là chúng tôi đã có 1 chuyến du lịch Thái Lan trên cả tuyệt vời, cảm giác chỉ riêng gia đình thật thoải mái. Cảm ơn cô Hoa (HDV) và công ty rất nhiều.

Tin liên quan...